Author: Bentzen, M. (2013)

integration af sociale motivationssystemer ud fra en systemcentreret model. Kapitel 5 in Ledelse mellem hjerne og hjerte. Red. Susan Hart & Henrik Hvilshøj. Reitzels Forlag, København.