The Neuroaffective Picture Book

Den engelske udgave af billedbogen – med enkel fagtekst og humoristiske illustrationer, der giver en inføring i hjernens og personlighedens evolution og tidlige udvikling. Desuden præsenteres den neuroaffektive kompasmodel, som er et redskab til at finde ressourcer, vanskeligheder og ‘læringszonen’…

Udviklende teamledelse

Integration af sociale motivationssystemer ud fra en systemcentreret model. Kapitel 5 in Ledelse mellem hjerne og hjerte. Red. Susan Hart & Henrik Hvilshøj. Reitzels Forlag, København.

Udviklende teamledelse

integration af sociale motivationssystemer ud fra en systemcentreret model. Kapitel 5 in Ledelse mellem hjerne og hjerte. Red. Susan Hart & Henrik Hvilshøj. Reitzels Forlag, København.

Voksenlivets udviklingsmuligheder

Den neuroaffektive udviklings tredje vækstbølge og fordybelsen igennem eksistentielle mentliseringsprocesser. Kapitel 4 i Neuroaffektiv Psykoterapi for Voksne, red. Susan Hart. Reitzels Forlag, København

Jegets fundament

Den neuroaffektive udviklings første vækstbølge og de neuroaffektive kompasser. Kapitel 2 i Neuroaffektiv Psykoterapi for Voksne, red. Susan Hart. Reitzels Forlag, København.