The Neuroaffective Picture Book

An illustrated textbook offering a simple and visual introduction to the evolution and early development of the brain and personality that form the crucial foundation for lifelong learning and development. It also presents the neuroaffective compass model, a tool for…

Udviklende teamledelse

Integration af sociale motivationssystemer ud fra en systemcentreret model. Kapitel 5 in Ledelse mellem hjerne og hjerte. Red. Susan Hart & Henrik Hvilshøj. Reitzels Forlag, København.

Udviklende teamledelse

integration af sociale motivationssystemer ud fra en systemcentreret model. Kapitel 5 in Ledelse mellem hjerne og hjerte. Red. Susan Hart & Henrik Hvilshøj. Reitzels Forlag, København.

Voksenlivets udviklingsmuligheder

Den neuroaffektive udviklings tredje vækstbølge og fordybelsen igennem eksistentielle mentliseringsprocesser. Kapitel 4 i Neuroaffektiv Psykoterapi for Voksne, red. Susan Hart. Reitzels Forlag, København

Jegets fundament

Den neuroaffektive udviklings første vækstbølge og de neuroaffektive kompasser. Kapitel 2 i Neuroaffektiv Psykoterapi for Voksne, red. Susan Hart. Reitzels Forlag, København.