Neuroaffektive Therapie mit kindern und jugendlichen

GB Probst Verlag, Lichtenau, Deutschland. German edition of ”Windows of Opportunity” This book explores some essential nonspecific factors of child psychotherapy. It is based on video transcripts and discussions between four outstanding child therapists during a two-day conference in Copenhagen…

The Neuroaffective Picture Book

Den engelske udgave af billedbogen – med enkel fagtekst og humoristiske illustrationer, der giver en inføring i hjernens og personlighedens evolution og tidlige udvikling. Desuden præsenteres den neuroaffektive kompasmodel, som er et redskab til at finde ressourcer, vanskeligheder og ‘læringszonen’…

Den neuroaffektive billedbog

Illustreret af Kim Hagen og Jakob Foged. Reitzels Forlag, København. En enkel fagtekst med humoristiske illustrationer, der giver en indføring i hjernens og personlighedens evolution og tidlige udvikling. Desuden præsenteres den neuroaffektive kompasmodel, som er et redskab til at finde…

Psykoterapeutens indre supervisor

Om mentalisering på de sociale medier. Artikel i Psykoterapi, nr 2, juni 2014. Artikel med refleksioner om hvordan man som psykoterapeut med ansvar for konfidentialitet kan forholde sig til de komplekse interaktioner, man kan komme ud i på de sociale…

Essence of Mind – an approach to Dzogchen

North Atlantic Books, Berkely. Based on an experiential investigation of the nature of consciousness, using comparative analysis of Eastern and Western spiritual teachings and consciousness practices on a foundation of modern psychological, philosophical, and scientific approaches. The Tibetan lama Tulku…

Udviklende teamledelse

Integration af sociale motivationssystemer ud fra en systemcentreret model. Kapitel 5 in Ledelse mellem hjerne og hjerte. Red. Susan Hart & Henrik Hvilshøj. Reitzels Forlag, København.

Voksenlivets udviklingsmuligheder

Den neuroaffektive udviklings tredje vækstbølge og fordybelsen igennem eksistentielle mentaliseringsprocesser. Kapitel 4 i Neuroaffektiv Psykoterapi for Voksne, red. Susan Hart. Reitzels Forlag, København

Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling

Den neuroaffektive udviklings anden Anden vækstbølge· socialisering, sprog, identitetsdannelse og mentalisering. Kapitel 3 i Neuroaffektiv Psykoterapi for Voksne, red. Susan Hart. Reitzels Forlag, København.

Jegets fundament

Den neuroaffektive udviklings første vækstbølge og de neuroaffektive kompasser. Kapitel 2 i Neuroaffektiv Psykoterapi for Voksne, red. Susan Hart. Reitzels Forlag, København.

Sproget før sproget. Kroppen i børnebehandling

Kapitel i Neuroaffektiv Psykoterapi med Børn, red. Susan Hart. Reitzels Forlag, København. Kapitlet beskriver centrale modningsprocesser I hjernens sanseorganisering, og hvordan de danner grundlag for personlighedsudvikling. Indeholder desuden en række øvelser.

Waking the Body Ego I & II

Articles about psychomotor development and their relationship to Bodynamic’s somatic character structure model. Energy & Character, Vol. 27, no.1, 1996