Jeg underviser i disse år primært på professionelle efteruddannelser i Skandinavien og Europa. I årenes løb har jeg afholdt kurser i 16 lande og præsenteret på mere end 35 internationale og nationale konferencer.

Jeg har forfattet en lang række artikler, fagbogs-kapitler og bøger på dansk, engelsk og tysk, mange med min nære kollega psykolog Susan Hart.

Jeg er medlem af Den Europæiske Forening for Kropspsykoterapi (EABP) og Dansk Psykoterapeut Forening.

Løbende arbejdsopgaver

  • Temadage
  • Emnekurser på professionelle efteruddannelser
  • 2-8 dages efteruddannelseskurser i ind- og udland
  • Professionelle udviklingsgrupper
  • Team-træning i offentlige og private organisationer
  • 12-dages årstræninger og certificeringskurser i Neuroaffektiv Psykoterapi

Perspektiv

Min forståelse af den menneskelige bevidsthed og adfærd tager udgangspunkt i den forskningsbaserede neuroaffektive udviklingspsykologi fra vugge til grav.

Mit teoretiske landkort indeholder psykomotorisk udvikling, evolutionspsykologi, traumeteori, kropsbaseret mentalisering og systemcentreret terapi. Endelig arbejder jeg ud fra en spirituel indfaldsvinkel baseret på årtiers spirituel træning, mindfulness og meditation.

Specialer

  • Det neuroaffektive udviklingspsykologiske landkort som basis for psykoterapi, behandling og pædagogik.
  • Den neuroaffektive systemforståelse af grupper og teamudvikling, samt redskaber til at støtte deres modning.
  • Meditativt nærvær som et redskab i kliniske og pædagogiske interaktioner.

Udviklingen af den neuroaffektive teori og praksis

Siden midt i 1990’erne har cand. psyk. Susan Hart og jeg arbejdet tæt sammen om at udvikle og implementere Neuroaffektiv Udviklingspsykologi, Personlighedsudvikling og Psykoterapi.

Vi opdaterer løbende teorien og udvikler metoder til at implementere den.

Uddannelse

I 1980 blev jeg certificeret som afspændings- og bevægelsesterapeut (hvilket i dag hedder psykomotorisk terapeut) fra Skolen for Kropsdynamik. Uddannelsen fokuserede på kropspsykoterapi.

Fra 1982-99 tog jeg en lang række kurser og længere efteruddannelser med forskellige internationale grundlæggere af kropspsykoterapi, bl.a. Ron Kurtz med Hakomi terapi, Albert Pesso med Psychomotor Therapy, David Boadella med Biosynthesis og Peter Levine med Somatic Experiencing.

Fra 1995 til i dag har jeg studeret og praktiseret meditation og intensive meditationsprocesser under vejledning af den danske spirituelle lærer, Jes Bertelsen, ph,d., som har godkendt mig som underviser i mindfulness.

Fra 2006 til idag har jeg været i Systemcentreret træning hos grundlæggeren, Yvonne Agazarian, Ed. D., og hendes kolleger.

Erfaringer som psykoterapeut

Min psykoterapeutiske erfaring har været med voksne i normalområdet. Udover både korte og flerårige individuelle terapiforløb har jeg haft terapigrupper af 5-20 års varighed.

Desuden har jeg haft enkeltstående sessioner og forløb med institutionsanbragte børn og udviklingshæmmede.
På grund af de mange udenlandske opgaver har jeg særlig stor erfaring med enkeltstående individuelle terapisessioner i mange lande.

Erfaringer som træner på efter- og videreuddannelser

I over tre årtier har jeg arbejdet med grupper af psykologer, psykoterapeuter samt sociale, pædagogiske og psykiatriske behandlingsteam og organisationer i Danmark, Europa og Nordamerika.

I Danmark har jeg arbejdet med team-proces, tema-kurser og supervision på psykiatriske institutioner og behandlingssteder, samt med faglige efteruddannelser.
I udlandet har jeg primært forestået kropsbaserede og neuroaffektive træninger, supervision og organisatorisk coaching og team udvikling.

Mere om indflydelserne på mit neuroaffektive arbejde

Om sproget før sproget

Den faglige forankring i kropspsykoterapi og evolutionspsykologi har altid været vigtig for mig. Kropsprog og følelsesudtryk er dybt forankret både i menneskets evolution og kultur.

Jeg er fascineret af hvordan nuanceringen af den usproglige, og tit ubevidste, ’dans’ mellem mennesker kan styrke faglige samspil, skabe centrale indsigter og udvikle personligheden.

Om spiritualitet

Siden 1994 har jeg mediteret under vejledning af Jes Bertelsen, som er leder af Vækstcenteret. Jeg er derved blevet opmærksom på de utallige aspekter af mindfulness og empatisk nærvær, der med fordel kan bæres ind i psykoterapi, pædagogik og behandling.

Derfor har jeg også oversat tre bøger fra denne danske spirituelle tradition til engelsk.

Om samarbejde og gruppedynamik

Siden 2007 har jeg studeret Systems-Centered Therapy (SCT) med Yvonne Agazarian og derigennem fået dybere indsigt i fremmende og hæmmende gruppedynamiske processer.

Igennem foredrag, workshops og artikler har jeg desuden integreret det systemcentrerede perspektiv med neuroaffektiv udviklingspsykologi.