NeuroAffektiv Personlighedsudvikling, NAP, er et landkort over hjernens og personlighedens naturlige modningsproces. Landkortet kan både bruges til at få overblik over en case eller problemstilling, og til at vurdere styrker og svagheder ved sine professionelle metoder og samspilsvaner.

For den professionelle kræver det både teori færdighedstræning og personlig integration at implementere denne viden.

Der er tre overordnede udviklingsniveauer. Det første er sansning og kropslig selvregulering, som skal på plads for at følelser og empatiske samspil kan udvikles rigtigt. Endelig kan en spændstig impulskontrol og integreret indsigt i sig selv og andre kun udvikles, hvis man er ’hjemme i egen krop’ og kan skabe trygge og engagerede kontakter med andre.

Al sund menneskelig udvikling sker i en hierarkisk rækkefølge, hvor nogle færdigheder bygger ovenpå andre. De tidlige færdigheder skal derfor trænes først, så de senere får et godt fundament.

Sansning og kropslig selvregulering

Følelser og empatiske samspil

Selvkontrol og indsigt i sig selv og andre

Mine hyppigste neuroaffektive temaer

Den menneskelige hjerne har enorm plasticitet og bliver påvirket af hver eneste erfaring vi får. Dermed formes vi mennesker mere af vores faktiske aktiviteter og samspil end af de tanker og samtaler vi har om dem.

Det gælder både os som professionelle og de børn og voksne vi arbejder med. Derfor fokuserer mine træninger altid på faglig selv-agens – ’walk your talk’, som det hedder på engelsk – at vi selv lever det, vi underviser i.