Sprog:
Mindfulness, psykoterapi og spiritualitet. Danmark.
Dato:10-12 maj 2019 (Jens Erik Risom)
6-8 september 2019 - eller deromkring (Marianne)
17-19 januar 2020 (Jens Erik Risom)
15-17 maj 2020 - eller deromkring (Marianne)
19-23 august 2020 (retreat med Jens Erik Risom og Thomas Jensen)
13-15 november 2020 (Jens Erik Risom)