Marianne Bentzen

Jeg tilbyder professionelle videreuddannelser i NeuroAffektiv Personlighedsudvikling, NAP. Alle kurser bliver tilrettelagt efter organisationens eller gruppens behov, og indeholder både teori og praktiske øvelser til at udforske teorien.

For at vælge den bedste vej at gå i pædagogik og psykoterapeutisk behandling har man brug for et godt teoretisk landkort. Mit landkort er udviklet ud fra forskning i hjernens og personlighedens naturlige modning. Forskellige modningsniveauer har brug for forskellig slags støtte og forskellig slags udfordring. Skal arbejdet støtte sansning og stressregulering på det autonome niveau, relationsudvikling på det limbiske niveau eller indsigt på det præfrontale niveau?

Typiske temaer

  • ’Sproget før sproget’, viden og metoder til at arbejde med de førsproglige interaktionsfærdigheder, der giver dybde i kontakt
  • Traumebehandling
  • Kropslig og følelsesmæssig forankring i narrative og mentaliseringsbaserede tilgange
  • Metoder til at udvikle mere empati med mindre sårbarhed
  • Mindfulness og følelsesmæssige møde-øjeblikke – at skabe dybere indre rum i den faglige kontakt
  • System-orienterede gruppeprocesser – om tilknytning, status og samarbejde i grupper

Nyheder og Nye udgivelser | Se alle udgivelser her

Mentaliseringstrekanten – en Neuroaffektiv arbejdsmodel

Marianne Bentzen & Susan Hart (2017)

S. 8-14, Tidsskrift for Psykoterapi 3 (oktober), 2017.

Læs mere her
Den Neuroaffektive Billedbog 2 – Identitet og Socialisering.

Marianne Bentzen & Susan Hart (2017)

Illustreret af Kim Hagen Jensen. Hans Reitzels Forlag.

Læs mere her

Nyhed

Søger du mere mindfulness i din psykoterapeutiske praksis?
Hvornår mister du det dybe nærvær i din terapeutiske praksis?
Hvad er det for mønstre, der forstyrrer nærvær og rumning netop hos dig?
Hvordan kan du som terapeut blive ved med at genfinde dine egne dybere kompetencer, så du kan støtte dine klienters livsudfoldelse og modning bedst muligt?

Academy CPH står for et aftenforedrag i september OG en 9-dages træning i 2019 om mindfulness i psykoterapi – underviserne er mig og Jakob Piet, som underviser på Jon Kabat-Zinn’s uddannelser i USA.

– Smagsprøve og lidt inspiration d. 25. september kl 18.30 – 21.00: “Dansen mellem psykoterapi og mindfulness

 

– 9-dages træningen med start januar 2019:
Mod, mildhed og mindfulness